Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 07 2015

June 06 2015

May 31 2015

May 30 2015

MatrionaRasputin
7332 f0b5
Reposted fromzagranicznyinwestor zagranicznyinwestor viaeoen eoen

May 24 2015

May 22 2015

Jun 18

Jozef van Wissem

20:30–23:59 Pardon, To Tu (Pl. Grzybowski 12 / 16, Warszawa) Add this event to a calendar application
„Gdyby hrabia Dracula był hipsterem, wyglądałby właśnie tak.” - Dawid Karpiuk - Newsweek
Koncert znanego Pardonowej publiczności awangardowego kompozytora Jozefa van Wissema, muzycznego współpracownika Jima Jarmuscha, z którym amerykański filmowiec nagrał 4 albumy, a ostatnio współpracował przy tworzeniu ścieżki dźwiękowej do filmu „Tylko kochankowie przeżyją”. Holenderski lutnista otrzymał za nią w 2013 roku Can­nes Soundtrack Award.
Muzyka van Wissema, hipnotyzująca, czysta, minimalistyczna, intensywnie działająca na emocje słuchaczy, tworzy niezwykłą, transcendentną atmosferę. Van Wissem nieustannie koncertuje, dając show w różnych miejscach na całym świecie, choćby na festiwalach takich jak All Tomorrow’s Parties. Studiował w Nowym Jorku, gdzie obecnie mieszka. Na Harvardzie, Wesleyan University i Mills College wykłada przedmiot o nazwie >wyzwolenie lutni< (The Liberation of the Lute). National Gallery w Londynie zleciła muzykowi skomponowanie „ścieżki dźwiękowej” do obrazu Ambasadorowie Hansa Holbeina. Kompozytor występuje też w duecie gitarowo-lutniowym z Jimem Jarmuschem. Wspólnie z Tildą Swinton pracowali nad rewelacyjnym albumem The Mystery of Heaven, który wydali w Sacred Bones Records. Muzyk jest też odpowiedzialny za ścieżkę dźwiękową do gry komputerowej Sims Medieval, a ostatnio coraz częściej zajmuje się komponowaniem muzyki filmowej. Specjalnie na jego zamówienie stworzono rodzaj „czarnej lutni”, która zadebiutuje na jego solowym albumie Nihil Obstat.

www.jozefvanwissem.com

http://kultura.newsweek.pl/tylko-kochankowie-przezyja-jim-jarmusch-jozef-von-wissem-kino-film-wampiry-newsweek-pl,artykuly,341653,1.html

May 21 2015

Jul 19

W Brzask: Księżyc

04:00–23:59 Królikarnia (Puławska 113A, Warszawa) Add this event to a calendar application
Koncert o brzasku.

May 17 2015

May 10 2015

May 03 2015

April 26 2015

April 13 2015

7191 c444
Reposted frominculubum inculubum
8905 7288 500
Reposted fromsol-mineur sol-mineur viastonerr stonerr
MatrionaRasputin
6067 b728 500
Laura Makabresku- The Anatomy Lesson
Reposted fromsubman subman viastonerr stonerr

April 07 2015

Jun 14

Festiwal NADA #3 Jacaszek

20:00–23:59 Klub NRD (Browarna 6, Toruń) Add this event to a calendar application
NADA to nowy cykliczny festiwal, którego zadaniem jest zaprezentowanie mieszkańcom Torunia nowych nurtów muzycznych w kulturze wysokiej. Festiwal ma być wydarzeniem odbywającym się w formie jednego koncertu w miesiącu. Przyjęto taką formę, ponieważ uważamy, że mieszkańcy Torunia poszukują czegoś trwałego, czegoś z czym mogą się identyfikować i to nie raz do roku, lecz częściej. Taka właśnie jest NADA.

Trzeci koncert i kolejny wyjątkowy gość, którego w Toruniu dawno nie było: JACASZEK!

Więcej szczegółów wkrótce.


Projekt dofinansowany ze środków Gminy Miasta Toruń.

April 05 2015

March 15 2015

March 08 2015

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl